Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Kommuninvånare / Omsorg och stöd

Omsorg och stöd

Information om Omsorg och stöd i Nässjö kommun

   

Du som är kommuninvånare har rätt till stöd och omsorg i olika livssituationer. Nässjö kommun har verksamheter inom äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, stöd till barn och ungdom och deras familjer, hemsjukvård samt stöd vid ekonomiska problem, missbruk av droger och alkohol. Personalen arbetar utifrån mottot: Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet vid varje möte. 

Hitta till socialförvaltningens verksamheter

Här hittar du platserna där vår omsorgsverksamhet finns tillgänglig för kommuninvånare (bocka i OMSORG-rutan och respektive verksamhet du önskar se på kartan).

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att alla medborgare med behov av stöd får sina behov tillgodosedda. Socialtjänstens arbete är styrt av lagstiftning och oftast krävs ett särskilt myndighetsbeslut för att du ska kunna få en viss insats. Det är socialförvaltningen som utreder och fattar beslut om insatserna.

Socialtjänsten ger också information om råd, stöd och hjälp i situationer som är svåra att klara på egen hand. Den som är orolig för ett barn eller att någon annan far illa kan kontakta socialförvaltningen. Frågor som gäller god man, förvaltare och förmyndare hanteras av överförmyndaren.

Under socialförvaltningens ansvar återfinns kommunens alkoholhandläggare. Söker du upplysning kring tillstånd av olika slag som alkoholhandläggaren hanterar hittar du information under Tillstånd, på sidan för Företagarservice.

Ta gärna del av organisationsschema över socialförvaltningen samt bildspel över omsorgsverksamheterna och dess organisationsstruktur.