Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Ansök om stöd

Socialtjänstlagen säger att den som själv inte kan se till att få sina behov tillgodosedda har rätt att få hjälp från kommunen.

Vem du ska vända dig till med dina frågor - om stöd till äldre - beror på var du eller din anhörige bor.

Kontakta din biståndshandläggare.