Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Ekbackagården

 

Bild

Ekbackagården ligger vackert och naturnära beläget i stadsdelen Hultet i Nässjö. Huset är ett tvåvåningshus med hiss. Boendet har flera uteplatser och både inglasade och öppna balkonger.

Boendet ligger på gångavstånd till vårdcentral och apotek men det finns även möjlighet att åka kollektivt med busshållplats i närheten. I huset finns även kommunal förskoleverksamhet.

Boendet och lägenheterna

Ekbackagården består av två äldrehemsboenden och två avdelningar med demensboenden. Avdelning 1 och 2 är äldrehemsboenden och består av 23 lägenheter. Avdelning 3 och 4 är boende för personer med demenssjukdom och består av 17 lägenheter. Lägenheterna är utrustade med höj- och sänkbar säng, egen dusch och toalett samt en köksenhet. På varje avdelning finns ett kombinerat tv-rum och matsal. Boendet har en gemensamhetslokal där olika aktiviteter erbjuds. I dess anslutning finns även träningslokal. 

Måltider

Maten som serveras på Ekbackagården tillagas i Parkgårdens centralkök. Vi äter måltiderna i den gemensamma matsalen på varje avdelning. Om du önskar kan du få din mat serverad i din lägenhet. Vardagar finns det två rätter att välja mellan.Vi lagar frukost själva och värmer kvällsmaten. Mellanmål serveras efter önskemål och behov. På Ekbackagården finns ingen gemensam restaurang.

Aktiviteter

Studieförbundet Vuxenskolan finns på Ekbackagården en förmiddag per vecka. Gudstjänst erbjuds varannan vecka av representant från Nässjö kyrkor. Högläsning sker varje tisdag. Gruppgymnastik genomförs i träningslokalen en gång per vecka. Det finns en undersköterska som har tid i sin tjänst för att planera aktiviteter tillsammans med boende. Då erbjuds bland annat bakning, sång, pyssel till olika högtider med mera. 

Är du intresserad av att titta på tv erbjuds Comhem's kanalutbud i varje lägenhet och i gemensamhetslokalen. Vi har även en parcykel, så kallad Side-by-side, som kan ta dig runt i Ekbackagårdens omgivningar tillsammans med personal. 

Vi anordnar även gemensamma sammankomster knutna till högtider och årstider. Exempelvis luciafirande, vår- och höstfester, kräftskiva med mera. 

Personal

Här arbetar vårdutbildad personal hela dygnet. Det finns sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast knutna till avdelningen som samverkar i teamträffar. 

Rehabassistenter kommer till avdelningarna någon gång i veckan och utför träning individuellt eller i grupp. 

Metodik 

Vid Ekbackagården arbetar vi efter nationella värdegrunden. Vi tillämpar kontaktmannaskap, där en kontaktman ur personalgruppen är utsedd till varje brukare. Personalen arbetar utifrån ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt, träning och aktivitet vävs in i vardagens små och stora sysslor. Pedagogiskt och målinriktat tillvaratar personalen dina egna resurser och förmågor. Utifrån dina möjligheter och önskningar individanpassas omvårdnadsinsatserna för att skapa delaktighet, inflytande och meningsfulla dagar för dig. 

Inflytande

Genomförandeplan

Alla boende har en genomförandeplan. I den görs dina behov och önskemål tydliga och planen ligger till grund för våra omvårdnadsinsatser. Vid sammanställning av genomförandeplanen erbjuds du delaktighet och vi önskar gärna samarbete med anhörig, god man eller annan närstående i ditt kontaktnät. 

Brukarråd

Brukarråd för Ekbackagården genomförs två gånger per år. I brukarråd ingår enhetschef, personal och utnämnd politiker ur socialnämnden. Samtliga boende och dess närstående är välkomna att delta. Läs mer om brukarråd och inflytande

Synpunkter

Synpunkter och eventuella klagomål på verksamheten kan lämnas via formulär eller i foldern Synpunkter och klagomål som finns på boendet. 

Ekonomi

Det finns värdeskåp i alla lägenheter där dina värdesaker kan låsas in. Koden har du själv eller din kontaktman hand om. Personal på avdelningen ansvarar inte för betalning av räkningar eller andra ekonomiska angelägenheter. 

Besök

Dina närstående är alltid välkomna på besök och vi har fria besökstider. Observera att huvudentrén är öppen fram till kl 16. Där utöver får besökare använda porttelefon.

Övrigt

Till Ekbackagården kommer hårfrisörska samt fotvårdsterapeut efter bokning. Vid behov är personal behjälplig med tidsbokningen.

Du erbjuds informationsmaterial för att underlätta din inflyttning.

Kontaktuppgifter

Ekbackagården, Slånbärsvägen 5, 571 37 NÄSSJÖ

Hitta till Ekbackagården 

Enhetschef tel. 0380-51 80 36

Äldrehemsboende 1, tel. 0380–51 87 78
Äldrehemsboende 2, tel. 0380-51 87 79
Demensboende 3, tel. 0380–51 87 75
Demensboende 4, tel. 0380–51 87 76

Sjuksköterska, tel. 0380-51 74 95

Biståndshandläggare, som fattar beslut om rätt till plats på boende, nås via medborgarkontoret, tel. 0380-51 80 00.