Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Sjöbacken

Bild

Sjöbacken ligger naturskönt beläget i stadsdelen Åker i Nässjö. Sjöutsikt och närliggande grönområde ger möjlighet till härliga utevistelser. Det går stadsbussar ner till Nässjö centrum regelbundet från en hållplats strax utanför.

Boendet och lägenheterna

Sjöbacken består av 30 lägenheter i varierande storlek, 22-74 kvm. De flesta utrustade med eget pentry, dusch och toalett. Av de 30 lägenheterna finns det totalt fyra 2:or. Vilket möjliggör att par som tidigare bott ihop kan fortsätta med det även om den ena eller båda parter fått behov av mer hjälp och särskilt boende, så kallat parboendegaranti.

Lägenheterna är fördelade på fyra avdelningar. Avdelning 1 och 2 ligger i markplan och avdelning 3 och 4 finns en trappa upp. Gemensam samlingssal och träningslokal finns på nedre plan. Hiss finns till samtliga våningsplan. Stor inglasad uteplats med sjöutsikt finns på varje avdelning, vissa lägenheter har även egen balkong. I alla lägenheter finns en höj-och sänkbar säng, för övrigt möblerar varje hyresgäst med egna möbler.

Utrustning för personligt larm finns i varje lägenhet. 

Linden fastighets AB är fastighetsägare och sköter kontraktsskrivning samt hyresavier. Socialförvaltningen blockhyr fastigheten. 

Måltider

Frukost serveras vid varje avdelning och är lagad av personalen själva. Middag och kvällsmat tillagas i Parkgårdens kök. Personal värmer kvällsmaten före servering. Mellanmål serveras efter ditt önskemål och behov.

Måltiderna intas i den gemensamma matsalen på varje avdelning. Om du önskar kan du få din mat serverad i din lägenhet.

Aktiviteter och samvaro

Vi erbjuder aktiviteter både individuellt och i grupp. Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i Nässjö och ideella krafter för engagemang i övriga aktiviteter. Vi ser gärna att anhöriga som kan och vill delta i aktiviteter bidrar med sin kunskap. Vi jobbar för att den som vill ska få komma ut så mycket som möjligt. Utevistelse för oss kan vara promenad eller att få sitta ute en stund på uteplats/balkong. Vi anordnar även gemensamma sammankomster knutna till högtider och årstider. Exempelvis Luciafirande, vår- eller höstfest, kräftskiva m.m. Representanter från de olika kyrkorna i Nässjö brukar alternera och komma till Sjöbacken varannan vecka för samling och sångstunder.

Informationsblad, med planerade aktiviteter, skickas ut regelbundet till våra enheter.

Inflytande

Genomförandeplan

Alla boende har en genomförandeplan där det finns nerskrivet hur du som boende vill att just ditt stöd ska utformas. Vi erbjuder delaktighet i sammanställningen av din genomförandeplan och önskar samarbete med anhöriga, god man och annan närstående i ditt kontaktnät.

Brukarråd

Brukarråd för Sjöbacken genomförs två gånger per år. I brukarråd ingår enhetschef, personal och utnämnd politiker ur socialnämnden. Samtliga boende och dess närstående är välkomna att delta.

Synpunkter

Synpunkter och eventuella klagomål på verksamheten kan lämnas via formulär eller i foldern Synpunkter och klagomål som lämnas ut vid inflyttning.

Din ekonomi

Det finns värdeskåp i alla lägenheter där dina värdesaker kan låsas in. Koden har du själv eller din kontaktman hand om. Personal på avdelningen ansvarar inte för betalning av räkningar eller andra ekonomiska angelägenheter.

Besök

Dina närstående är alltid välkomna på besök. Vi har fria besökstider. Huvudentrén är låst från klockan 16.00 men personal nås via porttelefon.

Personal

På Sjöbacken finns personal dygnet runt. Här arbetar undersköterskor, sjuksköterska, enhetschef. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns kopplat till boendet. Rehabassistenter kommer till boendet för individuell träning när det finns behov av det.  

All personal har tystnadsplikt. Vilket innebär att de inte får tala om dina privata förhållanden med någon utomstående utan ditt medgivande.

Metod

På Sjöbacken arbetar vi efter nationella värdegrunden. Vi tillämpar kontaktmannaskap, med en kontaktman ur personalgruppen utsedd till varje brukare. Vi visar respekt för privatliv och personlig integritet, gör dig delaktig efter förmåga och försöker individanpassa våra insatser så långt som möjligt.  Personalen arbetar utifrån ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt, träning och aktivitet vävs in i vardagens små och stora sysslor. Pedagogiskt och målinriktat tillvaratar personalen dina egna resurser och förmågor. De beaktar dina egna behov, möjligheter och önskningar.

Övrigt

På Sjöbacken finns hårfrisörska samt fotvårdsterapeut, som besöker boendet efter att tid avtalats. Vid behov är personal behjälplig vid tidsbokning.

Gemensam tvättstuga finns på varje avdelning.

Vi erbjuder informationsmaterial för att underlätta din inflyttning.  

Kontaktuppgifter

Åkershällsvägen 1, 57141 Nässjö

Enhetschef tel. 0380-51 84 94
Äldrehem 1, tel. 0380-51 8801
Äldrehem 2, tel. 0380-51 8802
Äldrehem 3, tel. 0380-51 8803
Äldrehem 4, tel. 0380-51 8804

Sjuksköterska, tel. 0380-51 74 95

Biståndshandläggare, som fattar beslut om rätt till plats på boende, nås via medborgarkontoret, tel. 0380-51 80 00.