Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Lillsjögården

 

Bild

Lillsjögården ligger i skogskanten granne med vårdcentralen men ändå centralt i Forserum. Lillsjögården är ett särskilt boende med ett äldrehem på andra våningen och ett gruppboende i marknivå. Båda enheterna består av sju enrumslägenheter med trinettkök och en lägenhet med två rum och kök. Gruppboendena har en uteplats och äldrehemmet en gemensam balkong och kring huset finns en stor trädgård för alla.

Boendet och lägenheterna

Gruppboendet består av åtta lägenheter och äldrehemmet har också åtta lägenheter. På båda enheterna finns ett stort allrum med tillgång till tv samt kök som är gemensamt för alla boende. Alla lägenheter är utrustade med höj- och sänkbar säng. 

Fastighetens entrén är öppen till kl 18. Övrig tid används ringklocka så kommer personal och öppnar för dig.

Måltider

Du som bor på Lillsjögården äter vanligtvis sina måltider frukost, lunch och middag i den gemensamma matsalen på boendet. Lunch och middag levereras från Forsbacka restaurang. Till lunch finns varje dag två alternativ. I den gemensamma matsalen serveras också för- och eftermiddags kaffe, oftast med något som personalen har bakat. Självklart får du som bor på Lillsjögården även välja att äta i sin lägenhet om så önskas. Anhöriga och närstående som hälsar på har också möjlighet att köpa mat. 

Aktiviteter och samvaro

Du erbjuds aktiviteter med Studieförbundet Vuxenskolan Nässjö som genomför olika aktiviteter en gång per vecka.

Vissa söndagar anordnas det gudstjänst på boendet. 

Det mobila rehabiliteringsteamet besöker boendet en gång i veckan och genomför träning både enskilt och i grupp.

Personalen erbjuder olika aktiviteter så som utevistelser med promenad, social samvaro med spel, bakning och fikastunder antingen enskilt eller i grupp.  

Framträdande sker  då och då av lokala samarbetsorganisationer, så som luciatåg med mera.

Vill du delta i Mötesplatsens arrangemang så promenerar vi gemensamt till Forsbacka någon gång i veckan.

Personal

Här arbetar vårdutbildad personal dygnet runt. Sjuksköterska finns att tillgå. Vid behov finns tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut.

Det mobila rehabiliteringsteamet besöker boendet en gång i veckan och genomför träning både enskilt och i grupp.

Metodik

På Lillsjögården arbetar vi efter nationella värdegrunden. Vi tillämpar kontaktmannaskap, där en kontaktman ur personalgruppen är utsedd till varje brukare. Personalen stöttar dig och du uppmuntras till att bibehålla din fysiska kapacitet och genomföra de vardagliga sysslor du klarar av. Utifrån dina möjligheter och önskningar individanpassas omvårdnadsinsatserna för att skapa delaktighet, inflytande och meningsfulla dagar för dig.  

Inflytande

Genomförandeplan

Alla som bor på Lillsjögården erbjuds att tillsammans med sin kontaktperson utforma en individuell genomförandeplan. En genomförandeplan är en överenskommelse med den enskilde och ett praktiskt redskap för personalen i sitt arbete. Syftet är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och för uppföljningen av en beslutad insats.

Brukarråd

På Lillsjögården hålls det brukarråd två gånger per år där anhöriga och de personer som bor på Lillsjögården deltar. Lillsjögårdens kontaktpolitiker är ordförande på mötet och enhetschef på Lillsjögården är sekreterare. Läs mer om  brukarråd och inflytande  . 

De som bor på Lillsjögården får varje år möjligheten att delta i en brukarenkät som sedan bearbetas av personalen för att identifiera förbättringsområden.

Synpunkter

Synpunkter och eventuella klagomål på verksamheten kan lämnas via formulär eller i foldern Vi vill veta vad du tycker, som lämnas ut vid inflyttning.

Ekonomi

Personal på avdelningen ansvarar inte för betalning av räkningar eller andra ekonomiska angelägenheter.  

Besök

Dina närstående är alltid välkomna på besök och vi har fria besökstider. Observera att huvudentrén är öppen fram till kl 18. Där utöver får besökare använda porttelefon.

Övrigt 

Till Lillsjögården kommer hårfrisörska samt fotvårdsterapeut efter bokning. Vid behov är personal behjälplig med tidsbokning.

Gemensam tvättstuga finns i huset. 

Vi erbjuder informationsmaterial för att underlätta din inflyttning.

Kontaktuppgifter

Lillsjögården, Lillsjövägen 8, 571 77 Forserum

Enhetschef, tel. 0380-51 80 19

Äldrehemmet, tel. 0380-51 76 24

Gruppboendet, tel. 0380-51 76 27

Sjuksköterska, tel. 0380-51 74 95

Biståndshandläggare, som fattar beslut om rätt till plats på boende, nås via medborgarkontoret, tel. 0380-51 80 00.