Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Hemtjänst

Om du behöver hjälp och stöd med din personliga omvårdnad och dagliga livsföring ansöker du om det hos din biståndshandläggare. Vilken biståndshandläggare du ska vända dig till beror på var du bor i kommunen. Här finns kontaktuppgifter till våra biståndshandläggare. Vi delar upp hjälpen - du kan få i omvårdnadsinsatser och serviceinsatser.

Omvårdnadsinsatser

Om du inte själv klarar att sköta din personliga omvårdnad, kan du ansöka om hjälp med det. Du kan också ansöka om att få hjälp med att komma ut på promenader eller att få stöd för att du känner dig otrygg i ditt hem.

Serviceinsatser

Om du inte klarar det själv eller inte kan få hjälp på annat sätt kan du ansöka om hjälp med att städa, tvätta, inköp av dagligvaror, apoteksärenden, post- och bankärenden samt tandläkar- och läkarbesök.

Avgifter

Här kan du läsa mer om avgifter för service- och omvårdnadsinsatser för dig som har beslut om hemtjänst enligt socialtjänstlagen. 

Hemtjänstgrupper

I Nässjö kommun arbetar 13 hemtjänstgrupper/arbetslag med att hjälpa människor som fått biståndsbeslut om hemtjänst. Du når din hemtjänstgrupp per telefon via medborgarkontoret, tel. 0380-51 80 00.