Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Avgifter

Vad blir min avgift?

Hur mycket du betalar beror på dina inkomster, ditt bostadsbidrag samt den hyra du betalar för ditt boende.

Om du har ett avgiftsbeslut för 2017 får du en vägvisning om din kommande avgift 2018.

Det avgiftsutrymme som redovisas på beslutet är din personliga maxkostnad för de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet (summan blir något uppräknad till 2018 års nivå).

Inkomstanmälan

Inkomstanmälan behöver sändas in till socialförvaltningen varje år!

Ladda ner inkomstanmälan från kommunens e-tjänst: Inkomstanmälan.

För dig som inte har något avgiftsbeslut för 2017 måste en individuell beräkning göras. Kontakta oss! (kontaktuppgifter nederst på sidan).

Avgift för hemtjänst

Nässjö kommun har timtaxa på omsorgsinsatser. Det innefattar både omvårdnad och serviceinsatser. Personalen kommer att anteckna utförd tid i ditt hem för dina beviljade insatser.

Tvätt debiteras utifrån hur ofta hjälpen är beviljad och portionskostnad för matdistribution ingår inte i maxtaxan.  

 

Avgift för omsorg i särskilt boende

För dig som bor i särskilt boende innebär avgifterna att du betalar en omsorgsavgift per månad oavsett hur mycket insatser du har. Omsorgsavgiften ligger i nivå med maxtaxan. 

Kostnad för matabonnemang och städartiklar ingår inte i maxtaxan.

 

Avgift för korttidsvistelse och/eller dagverksamhet vid Linneagården

Dygnsavgift, för all omsorg på korttidsvistelse, ingår i maxtaxan.

Förbrukningsartiklar, inklusive sänglinne samt måltider ingår inte i maxtaxan. 

 

Kontakta oss 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via medborgarkontoret på telefon 0380-51 80 00. När du berättat att det gäller avgiftstaxa för omsorg ställer medborgarkontorets personal några frågor samt ber om ditt namn och telefonnummer. Personal vid socialförvaltningen ringer sedan upp och tar hand om ärendet tillsammans med dig.