Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Du kan göra skillnad!

Har du, eller du och din familj, tid och känslomässigt utrymme för att engagera er i ett barn eller tonåring? Bli uppdragstagare åt Nässjö kommun socialförvaltning med stöd för ensamkommande barn. 

Socialförvaltningen söker kontinuerligt kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem som har tid, engagemang och öppenhet för ensamkommande barn.

Se familjehemsgruppen för ensamkommande's folder om arbetet med att göra skillnad:

Bild

Vad behöver kommunen?

KONTAKTFAMILJ
En kontaktfamilj fungerar som regelbundet stöd för barnet. Exempelvis en eller två helger i månaden.

KONTAKTPERSON
Kontaktpersoner behövs för att regelbundet, exempelvis en kväll i veckan, ha kontakt med ett barn eller ungdom för att fungera som förebild och ett vuxenstöd. En kontaktperson kan också finnas med som ett stöd mellan det ensamkommande barnet och myndigheter eller andra kontakter ett barn eller tonåring behöver.

FAMILJEHEM
Som familjehem tar man emot ensamkommande barn eller tonåringar för vård och fostran under en kortare tid eller under resterande tid av barnet eller tonåringens uppväxt.

SÄRSKILT FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE
Socialförvaltningen söker också dig som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare till ett barn som har kommit till Sverige utan sällskap av någon vuxen. Som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn eller tonåring bör du ha ett genuint intresse för ungdomar och integrationsfrågor. Uppdraget upphör när barnet fyller 18 år.

Nationell tjänst via SKL

Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en sida med information kring familjehem i Sverige för ensamkommande.

Här kan du sända intresseanmälan till den kommun du vill bli uppdragstagare för FamiljehemSverige.se 

Kontakter

Vi som arbetar med ensamkommandefrågor vid socialförvaltningen i Nässjö kommun är:

Behzad Danesh, familjehemssekreterare
0380-51 72 28, behzad.danesh@nassjo.se

Zandra Ahnstedt, familjehemssekreterare
0380-51 79 65, zandra.ahnstedt@nassjo.se