Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Färdtjänst i Jönköpings län

Färdtjänst finns för dig som har svårt att resa på egen hand med tåg eller buss. Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra när du åker färdtjänst. Det är Region Jönköpings län som har ansvaret för färdtjänsten.

Resor i Jönköpings län

För att kunna ansöka om färdtjänst i Jönköpings län måste du vara folkbokförd i någon kommun i länet. För barn och ungdomar under 18 år görs en prövning där man jämför möjligheterna för barn och ungdomar i motsvarande ålder som inte har en funktionsnedsättning.

Färdtjänst ger möjlighet till resor inom länet samt 30 kilometer in i angränsande län. Resmålet måste uppges i förväg och man har rätt att resa under de tider som finns angivna i regelverket för färdtjänst i Jönköpings län.

Riksfärdtjänst

För resor inom Sverige, men utanför länsgräns finns så kallad riksfärdtjänst, som regleras av riksfärdtjänstlagen.

Kontaktinformation med mera

All information om färdtjänst och riksfärdtjänst samt hur du söker - finns samlad på Region Jönköpings läns webbsida: Färdtjänst i Jönköpings län.