Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Ansök om stöd

Rätten till stöd och hjälp regleras i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

På socialförvaltningen finns biståndshandläggare som ansvarar för att du som funktionshindrad får rätt stöd och hjälp.

Kontakt vid ny ansökan

Jeanette Öhrlund
Enhetschef
Enhet vuxna och funktionshinder
0380-51 86 70

jeanette.ohrlund@nassjo.se