Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Stöd i vardagen

Stödet i ditt boende ska ges på ett sätt så att målsättningen ”att leva ett liv som andra” och dina egna önskemål uppfylls så långt det är möjligt.

Vardagsstöd är en viktig förutsättning för att behandling, habilitering, rehabilitering och återhämtning ska vara möjlig. Vår målsättning är att personer med funktionshinder ska bli garanterade det stöd i vardagen som de behöver.

På dessa sidor kan du läsa mer om funktionshinderomsorgens olika insatser för att ge stöd i vardagen. Du får en beskrivning av insatsen - och information om hur vilket stöd, vilken service eller omsorg som ingår.