Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Boendestöd

På bilden syns en kvinna som provsmakar mat i ett kök.

 

Boendestöd är bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper i eget boende. Till särskilda målgrupper hör bland annat personer med funktionsnedsättning. Boendestödet anpassas till den enskildes behov av och möjligheter att utveckla ett normalt vardagsliv. / Från Socialstyrelsens termbank

För att få ytterligare information om boendestöd eller för att ansöka om insatsen, kontakta biståndshandläggare.