Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Hemtjänst

Hemtjänst är bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande. Med service avses här till exempel praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärenden på post och bank, tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad mat. I hemtjänst ingår även avlösning av anhörigvårdare. Den enskilde kan få hemtjänst till exempel i fritidsbostad.  / Socialstyrelsens termbank

För att få ytterligare information om hemtjänst eller för att ansöka om insatsen, kontakta biståndshandläggare.