Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Korttidsvistelse

På bilden syns en liten flicka som ler.

 

Korttidsvistelse är insats i form av vistelse utanför det egna hemmet för miljöombyte och rekreation för person med funktionsnedsättning eller avlösning i omvårdnadsarbetet för anhöriga. Korttidsvistelsen kan förläggas i korttidshem, hos stödfamilj, som lägervistelse eller som kortare kurs med mera. / Socialstyrelsens termbank

”Insatser för särskilt stöd och service är… korttidsvistelse utanför det egna hemmet.” / Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 § punkt 6

För att få ytterligare information om korttidsvistelse förlagd i korttidshem, hos stödfamilj eller som lägervistelse, eller för att ansöka om insatsen, kontakta biståndshandläggare.