Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Ledsagning

Bild

Ledsagning är insats i form av följeslagare ute i samhället för person med funktionsnedsättning. Denna insats syftar till att underlätta för personer med omfattande funktionsnedsättningar att komma ut och delta i samhällslivet, t. ex. besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller kulturlivet. / Socialstyrelsens termbank

”Insatserna för särskilt stöd och service är… ledsagarservice.” / Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 § punkt 3

För att få information om ledsagning eller att ansöka om insatsen, kontakta biståndshandläggare.

För att få information om uppdraget som ledsagare eller för att visa intresse för att utföra det arvoderade uppdraget, kontakta enhetschefen
Ida Gustafsson, tel. 0380-51 87 84, ida.gustafsson1@nassjo.se.