Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Personlig assistans

På bilden syns en kvinna som kör en man i rullstol.

 

Personlig assistans är personligt utformat stöd som ges åt person som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose grundläggande behov. Med grundläggande behov avses att sköta sin personliga hygien, inta måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning. / Socialstyrelsens termbank

”Insatserna för särskilt stöd och service är… biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.” / Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 § punkt 2

”I detta kapitel finns bestämmelser om rätten till assistansersättning, förmånstiden, beräkning av assistansersättning, omprövning vid ändrade förhållanden, utbetalning av assistansersättning, återbetalning av assistansersättning, samverkan med kommunen, och uppgiftsskyldighet.” / Socialförsäkringsbalken, 51 kap. 1 § Assistansersättning

För att få ytterligare information om personlig assistans eller för att ansöka om insatsen, kontakta biståndshandläggare i kommunen  eller handläggare på Försäkringskassan.