Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Kommuninvånare / Omsorg och stöd / Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Bild

I Nässjö kommun vill vi att alla ska må bra. Därför är det naturligt för oss att satsa på ett aktivt folkhälsoarbete, det vill säga skapa miljöer och förutsättningar för att bevara det friska hos människan. Du kan läsa mera om detta i det folkhälsopolitiska programmet. Familjecentralen är ett exempel på där ett aktivt folkhälsoarbete sker.

Den första januari 2013 tog kommunerna i Jönköpings län över ansvaret för hemsjukvården från landstinget, nuvarande Region Jönköping.

 __________________________________________________________________

Om du blir sjuk, har skadat dig eller vill ha råd får du hjälp och stöd med detta via våra vårdcentraler och sjukhuset

Region Jönköpings län har fortsatt ansvar för alla hälso- och sjukvårdsinsatser på vårdcentralernas mottagningar.

Region Jönköpings län ansvarar även för alla läkarinsatser och övriga specialistinsatser som från till exempel kurator eller dietist vid hemsjukvård.

Patientnämnd i regionen

Patientnämnden i Region Jönköpings län underlättar kontakten mellan dig och vården. Läs mer!