Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Socialtjänst vid familjecentralen

Bild

Bild

Socialförvaltningen har två tjänster inom socialtjänst placerade vid familjecentralen. En familjepedagog och en socionom.

Deras uppdrag är att bedriva socialt förebyggande arbete och ge individuellt stöd utifrån råd och service. De arbetar med föräldrastödsgrupper, med individuellt stöd i föräldrarollen, stödsamtal till barn samt stöd genom barngrupper.

Samverkan

Socialtjänsten samverkar med de andra verksamheterna på familjecentralen och fungerar som stöd i frågor kring anknytning, samspel och föräldrastöd.

De arbetar även med social information till exempelvis förskolor och föräldramöten.

Verksamheter

0-6 år: 
Stöd i föräldrarollen kan handla om föräldraskap eller livssituationer som förälder tex relation till barnen eller mellan de vuxna, gränssättning, samspel och anknytning, uppfostran. Samhällsvägledning- kontakter med olika myndigheter (service).

De otroliga åren (DoÅ):
Vägledning till föräldrar med barn i åldersspannet 2-8 år. 8 tillfällen/termin. 

Linusgruppen: 
För barn mellan 7-12 år 

Ungdomsmottagning: 
Studiebesök sker av alla åttondeklassare i kommunen en gång per år. 

Föräldräldrastöd i grupp:
Du erbjuds föräldräldrastöd i grupp

Torsdagsgruppen:
En riktad grupp till föräldrar som är föräldralediga, som inte vill ingå i de stora grupperna på den öppna förskolan, men ändå vill vara i en mindre grupp. Hålls tillsammans med personal från landstinget.

Vägledande samspel (ICDP):
Ett förhållningssätt också för vägledning till föräldrar.

Enskilda kontakter:
Enskilt stöd kan erbjudas till ungdomar 13-22 år.

Sekretess och kostnadsfritt

Allt arbete lyder under sekretess.
Det förekommer ingen journalföring och all verksamhet är kostnadsfri.

Välkommen att ta kontakt! 

Kontakt och rådgivning

Kurator | socionom, tel. 0380-51 82 51
Kurator | familjepedagog, tel. 0380-51 82 68