Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Kommuninvånare / Omsorg och stöd / Kvalitet och utveckling

Kvalitet och utveckling

Kvalitet är viktigt inom omsorgen i Nässjö kommun. Fotografiet visar diagram som jämför olika resultat. Foto: Mostphotos.

 

Inom socialtjänsten i Nässjö kommun arbetar vi efter mottot: ”Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet vid varje möte”.

Detta innebär att våra insatser ska vara av god kvalitet och att våra medarbetare ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Socialtjänsten påbörjade under 2013 ett arbete med att införa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Här tydliggörs socialtjänstens ansvar för kvalitetsuppföljning men även alla våra medarbetares delaktighet i att bevaka kvalitetsfrågor.

Utveckling av kvalitet sker också med hjälp av socialtjänstens arbete med:

  • synpunkter och klagomål
  • avvikelser
  • rapport och utredning av missförhållanden (Lex Sarah)
  • anmälan och utredning av skada eller sjukdom i samband med undersökning, vård eller behandling (Lex Maria).

På dessa sidor kan du läsa mer om socialtjänstens kvalitets- och utvecklingsarbete. Du kan ta del av resultat av olika brukarundersökningar och du hittar även länkar till Öppna jämförelser som görs nationellt av Socialstyrelsen.

Om du har synpunkter på vår verksamhet kan du lämna dessa till oss så vi får möjlighet att förbättra vår verksamhet. Du skriver dina synpunkter på blanketten som finns att hämta på denna sida.