Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Synpunkter på verksamhet

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information och möjlighet att utveckla verksamheten. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om de insatser vi utför och det bemötande vi ger.

Lämna synpunkter

När du lämnat dina synpunkter - positiva som negativa - får du, om du meddelat namn och kontaktuppgifter, inom några dagar svar på vem som tar hand om ditt ärende .

Hur gör jag?

Skriv gärna ner dina synpunkter. Använd i detta fall vårt ifyllbara formulär Vi vill veta vad du tycker här ovan.

Du kan också lämna dina synpunkter via telefon, brev eller personliga möten.
Via medborgarkontoret på tel. 0380-51 80 00 kan du få hjälp med att hitta rätt person i vår verksamhet.

Så hanterar vi dina synpunkter

Om du lämnat namn, adress och telefonnummer tar vi kontakt med dig inom en vecka och berättar hur ärendet kommer att hanteras. Alla synpunkter dokumenteras och registreras. 

OBS! Denna webbsida ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut och ska heller inte användas vid felanmälan.

Offentlig handling

Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offentliga. Det betyder att alla kan ta del av dem. Känsliga personuppgifter kan dock vara hemliga (sekretesskyddade).

Samtycke till personuppgiftsbehandling

Om du väljer att lämna dina kontaktuppgifter betraktas det som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL).  Innebörden av detta samtycke samt dina rättigheter enligt PuL redovisas nedan. Välkommen med eventuella frågor till den personuppgiftsansvarige, det vill säga socialnämnden.  

Ändamål med behandling:
Synpunktshantering, återkoppling till den som lämnat synpunkten. 

Vilka kategorier av uppgifter ska behandlas:
Namn, adress/telefonnummer/e-postadress.

Information om mottagarna eller kategorier av mottagare av uppgifterna:
Aktuell chef, handläggare av synpunkten.

Skyldighet att lämna uppgifter:
Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Om du väljer att inte lämna några uppgifter kan det innebära att nämnden inte kan hantera ditt ärende.

Rätten att ansöka om information och får rättelse:
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.