Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Kommuninvånare / Omsorg och stöd / Sekretess och tystnadsplikt

Sekretessbelagda uppgifter

Sekretess och tystnadsplikt inom stöd och omsorg

Alla som arbetar inom socialförvaltningen omfattas av sekretess enligt sekretesslagen. Det betyder att personal inom socialförvaltningen inte får lämna ut handlingar eller berätta om enskilda människors personliga förhållanden.

Bestämmelser kring tystnadsplikt och sekretess styrs i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Sekretessen är ett skydd för enskilda individer och deras närstående för att de inte ska drabbas eller skadas på något sätt.

Vem är bunden av sekretessen?

Tystnadsplikt har alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom socialförvaltningen. Det betyder att alla som arbetar inom hemsjukvård, hemtjänst, lokalvårdare, elever, förtroendevalda eller inom något slag av administration så som socialsekreterare, biståndshandläggare, stabspersonal eller tolkar lyder under Offentlighets- och sekretesslagen. Tystnadsplikten gäller även när personal avslutar sin tjänst inom socialförvaltningen.

Vad gäller sekretessen?

Sekretessen gäller alla muntliga och skriftliga personuppgifter, oavsett om de finns på papper, i en dator eller på annat sätt. Inga uppgifter får lämnas ut om dig eller din familj till obehöriga. Som obehöriga räknas även släktingar och föräldrar till vuxna barn.

Brott mot tystnadsplikten

Upplever du att någon har kränkt din integritet kontaktar du ansvarig chef via medborgarkontoret tel. 0380-51 80 00. Brott mot tystnadsplikten och sekretessen kan få arbetsrättsliga följder samt eventuellt ge böter eller fängelse.