Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Socialjour

Socialjour

Utanför kontorstid ansvarar socialjouren för nödsituationer i sociala ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag.

Det kan handla om barn och unga som far illa, våld i nära relation eller missbruk.   

Socialjouren når du via larmnumret 112.