Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Krisberedskap

En kris kan vara många olika saker. Det första man tänker på är kanske en storbrand med evakuering eller en olycka med flera skadade. Men en kris kan också handla om ett skadat vattenledningsnät med odrickbart vatten eller stora störningar i el- och fjärrvärmeleveranser.

Krisberedskap handlar om att minska sårbarheten och öka förmågan att hantera kriser då de ändå inträffar.

Ett säkerhetsarbete sker kontinuerligt inom alla kommunens verksamheter med såväl riskanalyser och i viss mån även med sårbarhetsanalyser. Detta görs för att få en ökad kunskap om vad som kan orsaka krishändelser och för att bygga upp en förmåga att kunna hantera sådana händelser. Läs räddningstjänstens tips och råd om hur du kan stärka din egen krisberedskap.