Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Kommuninvånare / Skog i Nässjö kommun / Demokrati och lokalt inflytande - Rutiner vid större åtgärder i skogen

Demokrati och lokalt inflytande - Rutiner vid större åtgärder i skogen

Kommunen ska verka för en ökad lokal förankring i skötseln av skogen. Föreningar som vill nyttja skogen ska bemötas positivt av kommunen. Verksamhet ska vara långsiktig och förenligt med annan nyttjande av skogen.

För att öka det lokala medinflytandet i kommunens skötsel av skogen krävs information för att göra människor uppmärksamma på den resurs skogen utgör. Det behöver även finnas bra information och möjlighet till dialog i samband med skogsåtgärder. Kommunen bör därför följa nedanstående rutiner vid större åtgärder i skogen.

  1. Större avverkningar och gallringar planeras en gång per år.
  2. Information om planerade åtgärder sker på kommunens hemsida, sociala medier
  3. Berörda föreningar t.ex. orienteringsklubbar, naturskyddsföreningar, skidklubbar och friluftsfrämjandet kallas till informationsträffar.
  4. Vid större åtgärder nära bostäder ges information till berörda intresseföreningar och till de närmast boende.
  5. Vid akut avverkning t.ex. barkborreangrepp läggs information upp på kommunens hemsida.