Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Ekonomiska mål

  1. Skogsbruket ska bedrivas på ett ekonomiskt hållbart sätt.
  2. Bestånd avsatta för produktion ska ge hög avkastning.