Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Kommuninvånare / Skog i Nässjö kommun / Områdesindelning och riktlinjer för skötsel

Områdesindelning och riktlinjer för skötsel

För att sköta skogen med god hänsyn till boende, rekreation och produktion behövs olika inriktningar i skogsbruksplanen. Skogen indelas i olika skötselområde med utgångspunkt från hur skogen nyttjas. Syftet med områden som främst nyttjas för rekreation och friluftsliv ska få den mest rekreationsanpassade skötseln. Områdesindelningen följer skogsbruksplanens avdelningar. När det gäller naturreservatet Lövhult finns det en separat skötselplan.