Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Begravningsombud

I dag blir du inte längre automatiskt medlem i Svenska kyrkan. Du måste i stället själv begära medlemskap (eller dina föräldrar för dig).

För att se till att Svenska kyrkan ändå uppfyller sin lagstiftade uppgift att ge alla avlidna en begravning, oavsett om man tillhört någon församling eller något samfund, finns begravningsombudet. Via lagstiftningen, begravningslag och begravningsförordning, vill staten garantera alla invånare en värdig begravning och sista vila. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombuden i kommunen.

Kontaktuppgifter till Nässjö kommuns begravningsombud:

Anders Andrée 

Tel.nr.(hem) 0381-801 50

Tel.nr. (mobil) 070-3745650

anders.andree@gmail.com

Var och en av oss betalar en begravningsavgift via skattsedeln. Denna avgift, som är lika för alla, ska täcka kostnaderna för bl a begravning, kremering, gravplats och gravsättning. I avgiften ingår också minst 25 års gravrätt.