Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Dödsboanmälan

När någon har avlidit ska en bouppteckning eller en dödsboanmälan göras. En dödsboanmälan görs om tillgångarna i dödsboet (tillsammans med andel i giftorättsgods) inte är mer än begravningskostnaderna samt övriga kostnader i samband med dödsfallet. Det får inte finnas tillgångar i form av fast egendom eller tomträtt.

Dödsboanmälan görs av Medborgarkontoret efter utredning och under förutsättning att den avlidne var folkbokförd i Nässjö kommun den 1 november året före dödsfallet. Om folkbokföringskommun och vistelsekommun (den kommun där den avlidne var bosatt) inte överensstämmer görs dödsboanmälan av Medborgarkontoret om den avlidnes vistelsekommun var Nässjö.

För mer information, kontakta Medborgarkontoret:

Emina Smajlovic, 0380-51 74 06, emina.smajlovic@nassjo.se
Elisabeth Rang, 0380-51 80 67, elisabeth.rang@nassjo.se

Blanketter för ansökan om dödsboanmälan hittar du i vårt blankettlager.