Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Nyheter / Begäran om folkomröstning behandlas den 21 mars

Begäran om folkomröstning behandlas den 21 mars

Den 31 januari tog Nässjö kommun emot en delegation som överlämnade 3 024 namnunderskrifter från kommuninvånare som vill att det ska genomföras en folkomröstning angående Centralskolans framtida användning som skollokal.

- Vi har nu gått igenom samtliga uppgifter och summeringen visar att 2 597 underskrifter, med kompletterande uppgifter, är korrekta. Det innebär kommunallagens krav är uppfylld, konstaterar Jan Sundman, kommundirektör.

Namnunderskrifterna är nu kontrollerade mot kommuninvånarregistret per den 31 januari. Denna dag var 23 296 personer röstberättigade i Nässjö kommun. Enligt kommunallagen så kan 10 procent av de röstberättigade i en kommun begära att kommunfullmäktige ska ta ställning till om en folkomröstning ska arrangeras om en specifik fråga.

- Av de 3 024 namnen så förekom 60 personer mer än en gång och 357 personer saknades i befolkningsregistret. Med en marginal om 268 godkända underskrifter kommer kommunfullmäktige att ta ställning den 21 mars om Nässjö kommun ska genomföra en folkomröstning om Centralskolans framtida användning som skollokal, fortsätter Jan Sundman.

Mer fakta om folkomröstning:

Reglerna om folkomröstning, finns i kommunallagen § 23 och § 34a, säger att:

 • frågan om folkomröstning får väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna,
 • de som begär om kommunfullmäktige ska ta ställning till om folkomröstning ska genomföras ska göra detta skriftligen,
 • av begäran ska det också framgå vilken fråga som man vill att kommuninvånarna ska få möjlighet att folkomrösta om,
 • de som begär att kommunfullmäktige ska ta ställning till en folkomröstning ska ange:
  • sitt namn - namnteckning och namnförtydligande
  • uppgift om när namnteckningen gjordes
  • personnummer
  • adressuppgift

En folkomröstning, som alltid är rådgivande, ska genomföras om

 • den fråga som begäran om omröstning avser är en fråga som kommunfullmäktige kan kan fatta beslut om,
 • om inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar emot förslaget.

Här hittar du mer fakta om utredningen Framtidens grundskola i Nässjö kommun.