Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Nyheter / Fuktskada i yttervägg på Brinells matsal

Fuktskada i yttervägg på Brinells matsal

Under tisdagen hittade personal från tekniska serviceförvaltningen allvarliga konstruktionsfel på ytterväggarna på Brinells matsalsutbyggnad. Bottensyll, och den nedre delen av de träskivor som ligger innanför pusten, är hårt angripna av fukt. En provtagning av luften inne i matsalen är beställd och kommer att utföras av Conservator, fuktkonsult. Svar på luftproverna kommer i mitten av nästa vecka.

Skadan upptäcktes när medarbetarna undersökte möjligheten att sätta dit samma typ av fasadskivor som ska monteras på övriga fasaden. Tekniska serviceförvaltningen har enbart öppnat på ett ställe, men bedömning är att hela ytterväggen har samma fel. I avvaktan på provresultaten görs inga fysiska åtgärder. Ytterväggarna på matsalstillbyggnaden måste bytas och vid ett negativt provresultat, det vill säga att värdena är godkända och ligger under de riktvärden som finns, kommer bytet att planeras in till sommaren 2015. 

Visar provresultaten att inomhusmiljön inte är godkänd kommer matsalsdelen att stängas fram till dess att en godkänd inomhusmiljö kan säkerställas. Detta görs förslagsvis genom att en ny tät försegling sätts innanför befintlig vägg.

Skyddsombud och verksamhetsansvariga på Brinell informerades under onsdagen och kommer att få ta del av provresultaten när de kommer.