Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Om kommunen

Om kommunen

Nässjö kollage

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län. Kommunen upptar en yta av 990 kvadratkilometer. Nässjö kommun bildades 1971 då ett antal köpingar och landskommuner slogs samman med Nässjö stad. I Nässjö kommun finns 13 tätorter. I kommunen bor drygt 30 000 invånare och av dessa bor cirka 17 100 i Nässjö stad.

Nässjö kommun präglas av ett småbrutet skogslandskap där skog möter åker, ängs- och  hagmarker. Här finns flera små och medelstora sjöar samt flera strömmande vattendrag i form av bäckar och lite större åar. Inom kommunen ligger  Sydsvenska höglandets högsta punkt, Tomtabacken 377 meter över havet. Området kring Nässjö tätort utgör med sitt höga läge vattendelare för fyra avrinningsområden: Huskvarnaån, Svartån, Emån och Lagan. Man kan också grovt säga att en del av vattendelaren som skiljer Östersjöns avrinningsområde från Västerhavets går genom Nässjö kommun.

I menyn till vänster hittar du mer information både om vår historia och statistiska uppgifter om vår kommun.

Korta fakta om Nässjö kommun

Vill du veta mer om Nässjö kommun? Då är vår sammanställning "Korta fakta Nässjö kommun 2017" en bra start. Här hittar du snabba fakta om politiskt styre, befolkning och ekonomi. Bläddra i Korta fakta direkt i din webbläsare här.

Du kan även ladda ner den som en pdf. 

 

Bild