Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Baskarta

Kommunen har ett myndighetsansvar, via samhällsplaneringsnämnden, att det finns ett storskaligt kartmaterial över områden med detaljplan. Det innebär att alla tätorter och ytterligare några områden är kartlagda på detta vis. Samhällsplaneringskontoret förvaltar detta kartmaterial. Materialet är datalagrat, och det innebär att möjligheten att tillgodose beställarens önskemål om innehåll, skala m.m. är mycket god. Leverans kan ske utritat eller i digital form.

Beställningar och frågor besvaras av samhällsplaneringskontoret:
Eva Schlicht, tel. 0380-51 89 16, eva.schlicht@nassjo.se
Ann-Sophie Karlsson, tel. 0380-51 89 15, ann-sophie.karlsson@nassjo.se