Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Om kommunen / Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen

En undersökning i hela landet

I medborgarundersökningen får medborgarna i olika kommuner i Sverige tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Medborgarna betygsätter följande tre områden:

  • Nöjd-Medborgar-Index Medborgarnas betyg på kommunens verksamhet.
  • Nöjd-Region-Index Medborgarnas betyg på regionen/kommunen som en plats att bo och leva i.
  • Nöjd-Inflytande-Index Medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut.

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB.

Underlag för analys och utveckling

Undersökningen är framförallt en attitydundersökning (inte en brukarundersökning) och är tänkt att vara en av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på nuläget.

Undersökningen är också tänkt att vara ett underlag som kan användas av ALLA aktörer som vill vara med och utveckla boendeorter, handelsplatser och livsmiljöer. Medborgarundersökningen är en del av ett långsiktigt arbete och ett verktyg som för kommunens del ytterst handlar om att jobba med utveckling av verksamheter och processer.

Resultat och datainsamling 2017

2017 medverkade Nässjö kommun för fjärde gången i Medborgarundersökningen. Datainsamlingen pågick under perioden 1 september till 27 oktober. Rapporterna finns som pdf-filer längst ner på denna sida. 

Ögonblicksbild

I medborgarundersökningen får vi svar på vad kommuninvånarna anser om kommunen - just nu. SCB, som genomför och sammanställer enkäten, ger rekommendationer på faktorer kommunen kan jobba vidare med för att förbättra helhetsbilden.

Medborgarundersökningen ger en ögonblicksbild över situationen vid en viss tidpunkt. Sett över tid ger undersökningen också möjlighet till att göra jämförelser och att analysera trender osv.

Nässjös rapporter

2017

2015

 

 

 

2013

2011

Kontakt

Vill du veta mer om Medborgarenkäten i Nässjö kommun, kontakta planerings- och utvecklingschef Stina Granberg Lindor, tel 0380-51 81 78.