Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Fornlämningar

Det finns flera riktigt intressanta fornlämningar i Nässjö kommun. Vill du få mer information, kontakta Nässjö turistbyrå, tel. 0380-51 80 60, turistbyran@nassjo.se.

Bruadungens gravfält

Gravfält från romersk järnålder ut med vägen mellan Flisby kyrka och Flisby samhälle. Plats: Från Nässjö kör mot Solberga-Anneberg. Vid Norra Solberga kyrka sväng mot Flisby/Aneby.

Domarringen vid Topperyd

Domarring består av nio resta stenar på ett öppet fält. Stenarna syns på långt håll och ger ett mäktigt intryck trots sin enkelhet. Plats: Vid Topperyd i Forserum.

Fagertofta gravfält

På gravfältet finns ett 30-tal stensättningar, bl. a. treudd med två stora mittstenar, 13 domarringar samt en rund sättning. (400-700 e. kr.) Plats: Från Nässjö vägen mot Solberga.

Hällkista i Flisby

Hällkistan är i ett välbevarat skick även om locket till kistan är borttaget. Kistan kan vara från yngre stenåldern eller något senare och är där med ett av de äldsta fornfynden i kommunen. Plats: Vid Givarp omedelbart väster om Flisby samhälle.

Sandsjöstenen

Detta är en märklig runsten som gör ett majestetiskt intryck i den vackra omgivningen. Stenen berättar troligtvis om den äldste till namnet kände smålänningen, Tegn och hans familj. Plats: På en udde ett par hundra meter från N Sandsjö kyrka.

Skeppsättning i Almesåkra

Skeppsättningen är en säregen båtgrav, som förmodligen härstammar från senare järnåldern. Graven är 12-15 m lång och består av olika stora stenar. Med lite fantasi kan man tänka sig att en framstående vikingahövding ligger begravd här. Plats: Vid Barkansjö by i Almesåkra, i skogen väster om vägen mot Kärrabo.

Torsa stenar

Treudden vid Torsa stenar är en av de största av sitt slag i landet. På gravfältet, som är från romersk järnålder, finns även flera domarringar, den största med en diameter av 12 meter. Plats: Från Nässjö mot Bodafors. Kör förbi Spexhultasjön. Ta till höger vid skylt mot "Torsa Stenar".