Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Fagertofta gravfält

Fagertofta gravfält. Foto: Nässjö kommun.

Gravfältet i Fagertofta är ett ovanligt omfattande gravfält från yngre järnålder, sannolikt 400-800-talen e.Kr. Dessutom är gravfältet ett av de större och variationsrikaste i landet från denna tid. På gravfältet finns ett 30-tal stensättningar, band annat en treudd med två stora mittstenar, 13 domarringar med sju eller nio stenar i vardera, en rund stensättning med sex 4-stenar som ser ut som dösar, samt ett stort stenröse. Lämningarna ligger i björkbevuxen ängsmark och gör ett stilfullt intryck. I bergssluttningen ovanför rinner en källa upp, som troligen varit en gammal offerkälla. Uppe på själva bergåsen har man funnit gravrösen av äldre härstamning. Området ingår i en kulturmiljö, som klassats som riksintresse för kulturvården.

Läge: Från vägen Nässjö-Solberga tar du av till höger vid byn Fagertofta och når gravfältet efter en knapp kilometer. Det finns en fornminnesskylt vid vägen.