Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Historiskt intressanta byggnader i Nässjö stad

Nässjö stadbild är ung. Många byggnader är från tidigt 1900-tal med vackra fasader i tegel. Rutnätsplanen - inspirerad av järnvägsarkitekten Edelswärds idealplan för järnvägsstäder - har en tydlig axel: Espings axel, efter Samuel Gustaf Esping. Det är Esplanaden, som sträcker sig från Resecentrum via Stortorget till Karlagatan och Stadsparken.