Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Bringetofta kyrka

Kyrkan byggdes i slutet av 1100-talet i romansk stil, liksom en rad andra små stenkyrkor i centrala Njudung. Bringetofta kyrka har kvar kor och absid från den ursprungliga byggnaden, medan långhuset dels förlängts i västlig riktning, dels försetts med en större trätillbyggnad åt norr. I korets tak finns målningar från 1200-talet, i absiden från 1600-talet.

 

Bild: Bringetofta kyrka

Kyrkan har intressanta inventarier och en fristående klockstapel av trä från 1700-talet.

Kyrkbyn har flera äldre byggnader, och hela miljön har klassats som riksintressant kulturmiljö.

Plats: Från Nässjö mot Fredriksdal - Almesåkra - Hjärtsöla - Mattarp - Bringetofta.

Öppettider: Öppet 15 juni-1 augusti dagligen kl. 9.00-18.00.

Kontakta: Anders Sjödahl (vaktmästare) tel. 0382-530 22.