Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Knutstorps herrgård

Huset är byggt i empirstil 1831 med en taklanternin och ligger i ett naturskönt område. Knutstorps säteri i Flisby socken har en fängslande och legendomspunnen historia som går tillbaka till medeltiden. Den nuvarande herrgårdsbyggnaden uppfördes 1831 i en ganska säregen stil med klassicerande drag. Den är sen länge obebodd, men bevaras pietetsfullt av gårdens ägare, som bor i en mindre byggnad bredvid.

 

Bild: Knutstorps herrgård

Knutstorps herrgård är byggnadsminne sedan 1983.

 

På gården bedrevs från 1887 till 1970 vintillverkning, med trädgårdens vita vinbär som råvara. "Knutstorps Sparkling" var ett mousserande vin som såldes av Systembolaget. Byggnaden där vinet tillverkades är idag museum för vintillverkning, men även för annan äldre industri. Kulturlandskapet runt herrgården är av stort intresse för naturvården; såväl dess geologi som dess botanik har säregen karaktär. Knutstorps herrgård ligger nära Flisby sockencentrum och hela området räknas som kulturhistoriskt riksintresse.

Läs mer om Knutstorps herrgård här.