Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Norra Sandsjö kyrkby

Norra Sandsjö kyrka

En av kommunens historiskt mest intressanta kulturmiljöer, även klassad som riksintresse för kulturmiljövården, är hela Norra Sandsjö kyrkby med kyrka, prästgård, fornminnesområde, runsten och den närbelägna herrgården Prinsnäs.

Till fornlämningarna hör även ett stort område med rester efter förhistorisk odling, s.k. fossila åkrar, terrasseringar och en fägata. För en otränad iakttagare kan sådana lämningar vara svåra att upptäcka, men för arkeologisk forskning är de av stort intresse.

Runstenen på Runåsen ut mot Sandsjön, troligen från 1000-talet, är märklig eftersom den räknar upp namn ur sex generationer. Kyrkan har medeltida rester och kulhål som antyder dansk-svenska strider på 1560- eller 1610-talet.

Kyrkans interiör präglas av storslagna målningar i s.k. bondbarock. En dopfunt anses tillverkad av medeltidsmästaren Bestiarius (Vilddjursmästaren: fingerat namn på grund av de djurbilder som omger funten). På en epitafiemålning ses Johan Printzensköld med familj, han som efter en militär karriär blev adlad och gav namn åt säteriet Prinsnäs. Herrgårdsbyggnaden pryds av väggmålningar av Pehr Hörberg.

(Kulturmiljöns historia finns beskriven i Då och Nu i Nässjöbygden, 1992 och 1996.)