Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Snarebo

Gården Snarebo i Norra Solberga socken når man antingen genom att från byn Blankefall utmed vägen Nässjö-Ormaryd söka sig till vänster längs en byväg genom skogen. Lön för den orienteringsmödan får man framför allt vid åsynen av de mäktiga stengärdesgårdar som omger markerna runt Snarebo. Mästaren bakom dessa "byggnadsverk" hette Lars Johansson och har ristat in årtalet 1842 i en av grindstolparna nära gårdshusen.