Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Torsa stenar

Detta gravfält har daterats till romersk järnålder (århundradena närmast efter Kristi födelse), eftersom man funnit en lerkruka med romersk dekor på platsen (krukan förvaras på Jönköpings läns museum). Fornlämningen är framförallt sevärd på grund av sina mäktiga stensättningar: en imponerande stor treudd, några domaringar, där en består av särskilt höga stenar och har en markerad entré, samt en stensättning formad av fyra fyrsteniga "dösar".

Läge: Från vägen Nässjö-Grimstorp tar du av till höger vid Toranäs. En skylt visar sedan vägen till fornminnet.