Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Om kommunen / Nässjöbygdens historia / Nässjö kommun bildas

Nässjö kommun bildas

Stortorget, Kommunledningskontoret


Nuvarande Nässjö kommun kom till 1971 genom en sammanslagning av Nässjö stad, Bodafors köping samt Forserums, Malmbäcks, Norra Sandsjö och Solberga landskommuner. De gamla socken- eller församlingsenheterna som ingår i kommunen är: Almesåkra, Barkeryd, Bringetofta, Flisby, Forserum, Malmbäck, N Sandsjö, N Solberga och Nässjö. Genom gränsjusteringar har dock de sydligaste delarna av Bringetofta och N Sandsjö senare överförts till Sävsjö kommun, medan Stensjön-området i Björkö socken flyttats från Vetlanda till Nässjö kommun.

Kommunen, som breder ut sig på toppen av det småländska höglandet, innefattar delar av fyra gamla härader och två stift. Centralorten Nässjö utgör östligaste spetsen av Tveta härad, dit också Barkeryd och Forserum hör. Almesåkra, Bringetofta, Malmbäck och N Sandsjö ligger inom det "Småland" som hette Njudung, närmare bestämt dess västra del, som vid häradsindelningen fick namnet Västra härad, medan Stensjön hör hemma i Östra härad. N Solberga och Flisby ingår i Södra Vedbo härad, som under medeltiden räknades till Östergötlands lagsaga och alltjämt tillhör Linköpings stift. Detta i motsats till kommunens övriga församlingar som har sin biskop i Växjö.