Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Om kommunen / Nässjöbygdens historia / Nässjöbygden - en bondebygd

Nässjöbygden - en bondebygd

Ända till mitten av 1800-talet var Nässjöbygden undantagslöst vad man idag kallar en glesbygd med lantbruk som människornas i huvudsak enda försörjningskälla. En stor del av bönderna har själva ägt sin jord, men många har varit landbor (arrendatorer) under andra jordägare. Det har funnits gott om frälsegårdar i bygden, d.v.s. sådana gårdar som tillhört kyrkan eller adeln och som därför från början var skattefria. Särskilt under Sveriges stormaktstid på 1600-talet ägdes åtskilliga herrgårdar och säterier i Nässjöbygden av medlemmar ur olika svenska adelsätter. Några magnifika herrgårdsbyggnader från 1700-talet är väl bevarade, t. ex. Bodanäs i N Sandsjö, Ribbingsnäs i Barkeryd, Viresjö i Malmbäck och Hårdanäs inom den del av Björkö socken som förts till Nässjö kommun. Från tidigt 1800-tal härstammar Knutstorps herrgård i Flisby socken med sin omgivande miljö, som anses vara av riksintresse såväl för kultur- som naturvården. Även en rad bondgårdar vittnar om traktens kulturhistoria, exempelvis Snarebo med sina magnifika stengärdesgårdar. Esperyds by i Barkeryds socken rymmer såväl en intressant förhistoria som minnen från 1800-talet. Under den tidens starka befolkningsökning bredde torpen och backstugorna ut sig, här liksom i övriga Småland; en välbevarad backstuga från 1800-talets början är Lilla Oron utanför Ormaryd.