Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Petter Jönsson

Petter Jönsson

Namn: Petter Jönsson

Ålder: 68 år (1791-1859)

Kommer från: Träslända

Utbildning: Nej

Yrke: Riksdagsman och bonde

Inkomst: Okänd

Att Nässjö idag är en betydelsefull järnvägsknut kan vi till stor del tacka Petter Jönsson för. Han var en färgstark riksdagsman från Träslända som har haft stor betydelse för vår kommun. Den fråga som låg honom varmast om hjärtat handlade om "skjutsningsbesvären", den tidens lokaltrafik. Petter insåg att järnvägen skulle göra livet betydligt enklare för bönderna i Nässjötrakten och propagerade ivrigt för dess utbyggnad. Han skrev väldigt många motioner till riksdagen, de flesta för att gynna sin hembygd. De flesta av hans förslag fick dock avslag.

Petter Jönsson var en ivrig försvarare av kungen och hans ministrar. Det ledde till att han ofta sågs som gäst på slottet hos både Carl XIV Johan och Oscar I.

Vid valet till riksdagen 1859 blev Petter utslagen direkt, något som han inte räknat med. En kort tid efteråt blev han svårt sjuk och avled den 11 november samma år.

Petter Jönsson var känd för sin snabbtänkthet och sina skarpa infall. Han talade alltid genuin småländska och sa till exempel "sulle" i stället för skulle och "mek" istället för mig. I en förteckning över avlidna före detta riksdagsmän står att läsa:

"Vi minns den med så alldeles ovanligt gedigen och spetsig kvickhet begåvade, knäkrokige och snusige bonden Petter Jönsson från Träslända av Jönköpings län, vilken under loppet av ej mindre än sex riksdagar gymnastiserade ståndskamraternas skrattmuskler och ofta genom ett i rätta ögonblicket anbringat skämt räddade en konservativ plan från undergång"