Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Om kommunen / Nässjöbygdens historia / Skolväsendet byggs ut

Skolväsendet byggs ut

Norråsaskolan


På 1880-talet fick Nässjö samhälle en egen skolbyggnad, den som idag kallas Centralskolan och i sin centrala del är en av tätortens äldsta byggnader. För att ge barn och ungdom utbildning även efter den obligatoriska folkskolan tog Carl Peterson m.fl. initiativet till en s.k. samskola. Den kom till 1903 och fick sin egen byggnad (nuvarande Norråsaskolan) av Petersons efterlämnade pengar 1912. Vid mitten av seklet avancerade skolan till att bli högre allmänt läroverk med realskola och gymnasium. Idag är läroverket sammanslaget med den nästan lika gamla yrkesskolan i Nässjö till en allmän gymnasieskola, Brinellgymnasiet. Skolan har namn efter Johan August Brinell från Bringetofta, metallforskare med internationellt rykte. Vid det Träcentrum som etablerades i Nässjö 1995, har viss högskoleutbildning inletts.