Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Om kommunen / Tillgänglighet - guide till lokaler

Tillgänglighet - guide till lokaler

Här hittar du besöksinformation om tillgänglighet i lokaler och verksamheter. För att personer med särskilt behov, lätt ska kunna se hur tillgängligheten ser ut i lokaler och verksamheter runt om i Nässjö kommun har vi valt att publicera informationen som en guide här på vår hemsida. Guiden är ett komplement till redan befintlig besöksinformation.

Vill du vara med i guiden?

Vi vill att tillgänglighetsguiden på webben ska växa! Vill du och din verksamhet vara med? Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur du går till väga - infomaster@nassjo.se.

Regler kring enkelt avhjälpta hinder

Läs mer om regler kring enkelt avhjälpta hinder i miljön.