Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Sim- och sporthall

Anneforsvägen 22, Nässjö, tel. 0380-51 82 01

Kontaktperson för frågor eller synpunkter om besöksmålet

Klas Gustavsson, tel. 0380-51 82 01, klas.gustavsson@nassjo.se

Besöksinformation

Antal våningsplan:

3

Närmsta hållplats/station:

Simhallen

Avstånd till närmsta hållplats från entrén:

ca 25 meter

Entrédörrens passagemått:

90 cm

Andra dörrars passagemått:

90 cm (gäller dörrar där besökande passerar)

Toalett:

Det finns minst en besökstoalett som personer i eldriven rullstol kan använda.

Hörselteknisk utrustning (minislinga, teleslinga, mikrofoner) finns i följande utrymmen:

-

Vid brand:

Brandlarm finns i sim- och sporthallen.

Tillgänglighet

Hur tillgänglig är lokalen för personer med nedsatt rörelseförmåga?

 • Parkeringsplats finns reserverad och skyltad för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meter från entrén.
 • Gångvägen fram till entrén är framkomlig för personer som använder rullstol.
 • Entrén är i marknivå/ det finns trappsteg fram till entrédörren – kompletterad med användbar ramp/hiss.
 • Entrédörren har dörröppnare
 • Dörröppningen till entrén är fri från tröskel/tröskeln är högst 15 mm och avfasad
 • Det går att ta sig från entrén till receptionen/informationsdisken till kapprum och toalett samt till utrymmen som oftast används av besökare utan att passera trappsteg (om ramp eller hiss saknas).
 • Det finns möjlighet att sitta ner och vila under besöket.

Hur tillgänglig är lokalen för personer med nedsatt syn eller kognitiv funktionsnedsättning?

 •  Stora glasytor som skulle kunna misstas för öppningar är tydligt markerade.
 •  Det finns kontrast mellan dörrar/dörrkarmar och omgivande väggar.
 •  Viktiga skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att upptäcka, läsa och förstå.
 •  Det finns en bemannad reception, informationsdisk, kassa eller motsvarande.

 Hur lämpar sig lokalen för personer med allergi eller överkänslighet?

 • Pälsdjur (utom ledarhund) får inte vistas i lokalerna.
 • Gröna växter som många är allergiska mot (till exempel benjaminfikus, hyacint, björkris) får inte finnas i lokalen.
 • Vid städning används oparfymerat rengöringsmedel.

Vill du veta mer om Sim- och sporthallen i Nässjö?

Här kan du läsa mer om Sim- och sporthallen