Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Politik och demokrati / Demokrati / Förslag till Nässjö kommun

Förslag till Nässjö kommun

Du som är folkbokförd i Nässjö kommun har möjlighet att lämna förslag till kommunen. Ditt förslag lämnar du på en blankett som du skickar till kommunledningskontoret (adressen står på blanketten) eller lämnar på närmaste medborgarkontor.

Det är bara privatpersoner som kan lämna förslag (inte föreningar, råd eller olika slags organisationer). Förslaget bör gälla frågor som rör kommunens verksamhet. Det får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild. Förslaget ska innehålla ett konkret förslag som berörd nämnd/förvaltning ska ta ställning till. Ett förslag ska inte handla om mer än en sak.

Så hanteras förslaget
När förslaget kommer till kommunledningskontoret skickas det till den nämnd/förvaltning som ska hantera förslaget. Den förvaltningen skickar ett mottagningsbevis till dig som skrivit förslaget. Förvaltningen/nämnden tar ställning till förslaget och fattar ett beslut och skickar sedan ett slutgiltigt svar till förslagsställaren senast sex månader efter det att förslaget kom in.
 

Har du frågor kring ”Förslag till Nässjö kommun” är du välkommen att kontakta ditt närmaste medborgarkontor.