Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Om Fråga dina politiker

Alla frågor i Fråga din politiker granskas innan de publiceras av kommunledningskontorets informations- och sekretariatsavdelning.

Redaktionen hanterar frågor och svar utifrån gällande lagstiftning och de riktlinjer för Fråga din politiker som anges nedan.

Fråga dina politiker är en tjänst som omfattas av Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Du har möjlighet att välja om du vid publicering av din fråga på vår webbplats nassjo.se ska vara anonym eller inte, men du måste lämna kontaktuppgifter i formuläret för att kommunen ska ta emot/behandla din fråga.

Om du lämnar personuppgifter (kontaktuppgifter m.m.) i Fråga din politiker betraktas det som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL). Innebörden av detta samtycke samt dina rättigheter enligt PuL redovisas nedan. Ändamålet med behandlingen av namn och kontaktuppgifterna är möjligheten att kunna återkoppla till dig.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Riktlinjer för frågor / svar

  • Ditt inlägg ska vara formulerat som en fråga.
  • Fråga din politiker är till för korta frågor och svar. Långa frågor och frågor som delas upp på flera frågor kommer inte att publiceras.
  • Frågor och svar ska hålla en god och respektfull ton.
  • Frågor eller svar som innehåller länkar eller reklam publiceras inte / tas bort.
  • Frågor eller svar som innehåller kränkande uppgifter publiceras inte / tas bort.
  • Frågor eller svar som innehåller uppmaning till brott, hets mot folkgrupp, intrång i upphovsrätt eller annat som bedöms strida mot lag publiceras inte / tas bort.
  • Frågor eller svar där privatpersoner namnges eller på annat sätt pekas ut publiceras inte / tas bort.
  • Frågor ska ha lokal anknytning, det vill säga beröra Nässjö kommun, och de ska också handla om politik.
  • Praktiska frågor som rör kommunens egen verksamhet kan ibland bättre besvaras direkt av berörda förvaltningar/nämnder och vi hänvisar då dit. Kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida.
  • Redaktionen har rätt att hänvisa frågeställare till andra kanaler för att eventuellt fortsätta samtalet med kommunens politiker där.

När din fråga publiceras får du ett e-postmeddelande.

När du ställer din fråga har du möjlighet att välja vilket av kommunfullmäktiges partier du vill ska svara på den. Du kan välja att ställa en fråga till ett enskilt parti eller till samtliga partier.

Så fort någon svarar på din fråga skickas ett meddelande till din e-postadress.

Vår ambition är att du ska ha fått ett svar på din fråga inom tre arbetsdagar. Vid semestrar och helgdagar kan det givetvis ta lite längre tid.

Innan du ställer en fråga kan du titta om någon annan redan har frågat samma sak. Nederst på sidan finns en sökfunktion där du kan söka efter tidigare ställda frågor.

Välkommen med din fråga!

Tillbaka till startsidan