Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Miljöbalken

Miljöbalken är en ramlag och innehåller många olika verktyg för att uppnå det övergripande målet om en hållbar utveckling. Bestämmelserna syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.